УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

от | Новини, Прием след IV клас

Утвърдения държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2023/2024 можете да намерите тук.