Участие на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ в международен проект по програма „Еразъм+“

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

Участие на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ в международен проект по програма
Еразъм+
ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ стартира изпълнението на двугодишен проект по програма Еразъм+
на тема „Entrepreneurial mindset for successful life“ /“Предприемаческо мислене за успешен живот“/.
Координираща страна по проекта е Испания в партньорство с България, Италия и Франция.
Ученици и учители от четирите училища си сътрудничат от две години в eTwinning проект „Creative
thinking – lift to success“ /Креативното мислене – път към успеха/. Това беше и основната причина за
създаването на успешен Еразъм+ проект.
Проектът “Предприемаческо мислене за успешен живот“ има за цел да насърчи иновативното
мислене и предприемаческите умения на участниците, като им даде възможност да превърнат
собствените си идеи в действия и ги насърчи към творчески инициативи.
Партньорите в различна степен ще разширят своите компетенции чрез дейности, свързани с
проучвания, анализи, дискусии, тренинги и презентации. Виртуалната комуникация ще бъде допълнена
от тренинги по групи сред ученици с различни интереси и от различни националности. Участниците ще
развият своите презентационни, предприемачески и езикови компетенции.
Дейностите ще бъдат реализиран на два основни етапа – подготвителен (първа година) и
практически (втора година). По време на първия етап участниците в проекта ще проведат проучвания на
пазара на труда в своите региони, ще се срещнат с представители на различни местни компании и ще
научат как да обработват и представят данните от направените изследвания. Ще бъде създадена
„Програма за обучение по предприемачество“, а участниците ще развият своите умения за работа в
платформата eTwinning и споделеното дисково пространство на проекта.
През втората година от изпълнението на проекта учениците от всяка от четирите партньорски
държави ще разработят бизнес план за управление на работата в различните отдели на международната
ученическа компания, която ще бъде създадена в съответствие с техните индивидуални способности и
умения.
Настоящият Еразъм+ проект включва изпълнението на следните мобилности – три трансгранични
срещи между партньорите и три обучителни тренинги – във Франция, Испания и Италия, в които ще се
включат общо 15 ученици. Учителите, които ще имат отношение към подготовката на учениците за участие
в мобилностите са Гергана Петрова – ст. учител по информатика и ИТ и Мария Чанкова – ст. учител по
английски език. Ръководител на проекта за ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ е директора на гимназията Донка
Тодорова.
От 6 до 10 ноември 2017г. в град Торемолинос, Испания се състоя първата трансгранична среща
по проекта.
Предстои провеждането на селекционна процедура за подбор на учениците-участници в
проектните дейности, която ще стартира на 27 ноември 2017г. . Тогава ще бъдат публикувани и условията
за кандидатстване.