Участие на ПМГ „Акад. Боян Петканчи“ в НП „Иновации в действие“ през учебната 2020-2021 г.

от | Национални програми

На 5 ноември 2020 г. бяха публикувани резултатите за одобрените училища по #Национална #програма “#Иновации в действие”.

#ПМГ е в списъка на #класираните, като в тази връзка ще се осъществи сътрудничество с други две училища. Едното от тях е иновативната Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – град Бургас и неиновативното Основно училище “Христо Ботев” – село Войводово.

Ученици и колеги ще имат възможност да обменят добри #идеи и #практики в рамките на учебната 2020-2021 година.#ПМГ е и в още един престижен списък по дейност на същата Национална програма за организиране на #форум на #регионално ниво за област #Хасково

Повече за програмата и класираните училища може да прочетете от линка:

Национална програма „Иновации в действие“