Участие на ученици от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ в Регионална младежка среща по проект на програма Еразъм+ „Диалози на бъдещето. Иновации и устойчивост на младежките политики“

от | Новини, Програма "ЕРАЗЪМ+"

Младежката конференция се проведе на 23 септември в залата на хотел „Родопи“ в град Хасково. Участници в събитието бяха ученици от десети, единадесети и дванадесети клас. При откриване на срещата младежите бяха приветствани от г-н Стамен Янев – изп. директор на Българска Агенция за инвестиции, г-жа Стефка Здравкова – зам. областен управител на област Хасково, гжа Милена Трендафилова – зам. кмет на Община Хасково и от директора на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ г-жа Донка Тодорова.

Специален гост беше Добрик Георгиев – възпитаник на ПМГ и студент втора година в университета в Кеймбридж. Той разказа за английското образование, за трудностите, които е преодолял и предложи подкрепата си на всички ученици, които са решили да продължат своето образование в чужбина.

Дванадесетокласникът Богомил Петров сподели за придобития от него опит и изградени умения, като участник в проекти на програма Еразъм+ и проекти eTwinning.

Г-жа Гергана Петрова – ст. учител по информатика и ИТ и Национален eTwinning посланик изнесе презентация на тема: „Европейски младежки портали – възможности за намиране на партньорски организации, обучение и работа в Европа.“

Г-н Людмил Янев – адвокат разясни на младежите въпроси свързани с интелектуалната собственост.

Г-н Стамен Янев разгърна изключително интересната за учениците тема: „Как се забърква лидер“.

Модератор на събитието беще г-жа Живка Томова – експерт “Комуникации и медии”. Тя проведе дискусия с младежите, свързана с позициониране и комуникация на бранда.

Срещата премина вълнуващо, а учениците се заредиха с нови идеи, които са в контекста на иновативното развитие на училището.

Предстои заключителна среща по проекта, която ще се проведе на 1 ноември 2017г. в град София.