Участие на ученици от ПМГ в Национална младежка конференция по проект на програма Еразъм+

от | Новини, Програма "ЕРАЗЪМ+"

На 1-2 юли в град София се проведе Първа национална среща по проект  „Диалози на бъдещето. Иновации и устойчивост на младежките политики “ на програма Еразъм+. От ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ във форума се включиха 48 ученици от 9, 10 и 11 клас, а техните ръководители бяха г-жа Гергана Петрова, г-жа Татяна Клисарова и г-жа Велина Костова. Другите участници бяха младежи от София и Ямбол.

Специфичните цели на проекта са: да бъдат обменени добри практики в областта на младежките политики, да се насърчи младежкото предприемачество и активното отношение на подрастващите към пазара на труда, местния бизнес и институциите в регионите на участниците, включени в проекта.

Предстои провеждането на две регионални кръгли маси в края на месец септември съответно в градовете Хасково и Ямбол.

По време на срещите и семинарите младежите ще получат допълнителни знания, свързани с управлението на бизнес процеси, създаването на маркетингови стратегии, ще бъдат  насърчавани да развиват презентационни умения, умения да водят преговори, да създават мрежа от вътрешни и международни контакти и партньорства, ще бъдат провокирани да поемат инициатива в дискусиите по въпросите за регионалните проблеми, да предлагат стимули и местни инициативи за преодоляването им.

За повече информация може да посетите сайта на проекта от следния уеб адрес:

https://sites.google.com/view/dialoguesfuture/