ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЗИ УЧ. 2023-2024 Г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЗИ УЧ. 2023-2024 Г.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителнитедържавни изпити за придобиване на професионална квалификация, кактоследва: Сесия май – юни Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май2024 г., начало 08,30 ч. Втори...