Новини

ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ спечели два проекта като координатор на дейностите по програма „Еразъм+“ през обявените процедури за кандидатстване за 2020 година

ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ спечели два проекта като координатор на дейностите по програма „Еразъм+“ през обявените процедури за кандидатстване за 2020 година

2020 година е успешна за училището по отношение на кандидатстване по различните ключови дейности на програма Еразъм+. Сега предстои немалко сериозна работа за качественото реализиране на заложените дейности. Първият спечелен проект е...

повече информация
Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ през учебната 2020-2021 г.

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ през учебната 2020-2021 г.

През учебната 2020-2021 година функционира един клуб по проект „Образование за утрешния ден“. Групата е с наименование „Дигитални създатели“, в нея участват 21 ученици, а техен ръководител е г-жа Адриана Янева-Димитрова. Дейностите са планувани да...

повече информация
Удължаване на срока з аподаване на заявление от ученици за участие в „Еразъм+“ „Изследване и опазване на биоразнообразието и климата“

Удължаване на срока з аподаване на заявление от ученици за участие в „Еразъм+“ „Изследване и опазване на биоразнообразието и климата“

Уважаеми ученици, Срокът за подаване на заявления /електронен формуляр/ за включване в дейностите на Еразъм+ проект „Research and Conservation the Biodiversity and Climate“ се удължава до 03.01.2021 г. Линк към формуляра може да намерите...

повече информация
Участие  на ПМГ „Акад. Боян Петканчи“ в НП „Иновации в действие“ през учебната 2021-2022 г.

Участие на ПМГ „Акад. Боян Петканчи“ в НП „Иновации в действие“ през учебната 2021-2022 г.

НП “иновации в действие” - включване в дейностите за учебната 2021-2022 година ПМГ “Акад. Боян Петканчин” отново е в списъка на #иновативните училища класирани за участие в изпълнението на дейности по НП “#Иновации в #действие”. Наш иновативен...

повече информация
ОБУЧЕНИЕ В ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“ ОТ 30.11.2020 Г. ДО 21.12.2020 Г.

ОБУЧЕНИЕ В ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“ ОТ 30.11.2020 Г. ДО 21.12.2020 Г.

Уважаеми родители и ученици, От 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците в гимназията да се извършва при следната организация: Обучението за учениците в дневна форма на обучение от V до XII клас ще се извършва синхронно...

повече информация
ОБУЧЕНИЕ В ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ от 16.11.2020 до  27.11.2020 г.

ОБУЧЕНИЕ В ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ от 16.11.2020 до 27.11.2020 г.

Уважаеми родители и ученици, От 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г. обучението на учениците в гимназията да се извършва при следната организация: Обучението за учениците в дневна форма от V до XII клас ще се извършва синхронно в...

повече информация
Участие  на ПМГ „Акад. Боян Петканчи“ в НП „Иновации в действие“ през учебната 2020-2021 г.

Участие на ПМГ „Акад. Боян Петканчи“ в НП „Иновации в действие“ през учебната 2020-2021 г.

На 5 ноември 2020 г. бяха публикувани резултатите за одобрените училища по #Национална #програма “#Иновации в действие”. #ПМГ е в списъка на #класираните, като в тази връзка ще се осъществи сътрудничество с други две училища. Едното от тях е...

повече информация
Седмица на кодирането в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

Седмица на кодирането в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

Ежегодно през месец октомври се провежда Европейската седмица на кодирането, в която вземат участие ученици от различни възрастови групи от всички европейски страни. Тази година Седмицата на кодирането се провежда от 10.10 до 25.10.2020 г. Целта е...

повече информация
Стартиране на информационна кампания с дейностите по проект „Creating a positive enviroment for sustainable eco-shool“ на програма „Еразъм+“

Стартиране на информационна кампания с дейностите по проект „Creating a positive enviroment for sustainable eco-shool“ на програма „Еразъм+“

Проектът „Създаване на позитивна среда за устойчиво еко-училище“ е с продължителност 17 месеца. Планирано е дейностите да бъдат изпълнени до 31.10.2021 г. Проектът е свързан с повишаване на квалификацията на педагогически специалисти от ПМГ „Акад....

повече информация
Стартиране на информационна кампания свързана с дейностите по проект „Research and conservation the biodiversity and climate“

Стартиране на информационна кампания свързана с дейностите по проект „Research and conservation the biodiversity and climate“

Проектът „Изследване и опазване на биоразнообразието и климата“ е с продължителност 24 месеца. Планирано е дейностите да бъдат изпълнени до 30.10.2022 г. Договор на проект: № 2020-1-BG01-KA229-079123_1 Координатор на проектните...

повече информация