Новини

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ В ГРАД МАРБЕЛА, ИСПАНИЯ В ПЕРИОДА 13.03-19.03.2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ В ГРАД МАРБЕЛА, ИСПАНИЯ В ПЕРИОДА 13.03-19.03.2022 Г.

Днес 07.02.2022г. се състоя среща между ръководителя на Еразъм+ проект „Research and Conservation of Biodiversity and Climate“ Гергана Петрова – директор на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ и тричленно жури от педагогически специалисти от ПМГ...

повече информация
Стартиране на селекционна процедура за избор на ученици-участници в образователна мобилност в ИСПАНИЯ по проект на програма Еразъм+

Стартиране на селекционна процедура за избор на ученици-участници в образователна мобилност в ИСПАНИЯ по проект на програма Еразъм+

Уважаеми ученици,    Предстои реализирането на образователна мобилност по проект „Изследване и опазване на биоразнообразието и климата“, която ще се проведе в град Марбела, Испания в периода 14.03.2022 - 18.03.2022 г.. В нея като преки...

повече информация
Ваканции и почивни дни за учебната 2021-2022 година

Ваканции и почивни дни за учебната 2021-2022 година

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година: 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна24.12.2021 г. – 03.01.2022 г....

повече информация
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В VIII КЛАС – ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ !!!

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В VIII КЛАС – ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ !!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ИНФОРМИРАМЕ ВИ СЛЕДНОТО: Всички семейства. чиито деца са записани за първи път в ОСМИ клас имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се...

повече информация
Училищна Телерик Академия в ПМГ

Училищна Телерик Академия в ПМГ

Училищна Телерик Академия съвместно с община Хасково осигуряват безплатно обучение по програмиране и дигитални технологии. Обученията са в две възрастови групи - 4-7 клас и 8-12 клас. В ПМГ ще се провежда обучение по Разработка на игри 4-7...

повече информация
Възобновяване на присъствен образователен процес за учениците от 5. до 12. клас

Възобновяване на присъствен образователен процес за учениците от 5. до 12. клас

Уважаеми ученици, родители, #ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС в ПМГ “Акад. Боян Петканчин” се възобновява от понеделник 06.12.2021 г. за всички ученици от 5. до 12 клас. Днес от РУО - Хасково ни бяха предоставени 600 теста за тестуване на всички...

повече информация
Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2022-2023 година

Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2022-2023 година

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в Vклас в ПМГ “Акад. Боян Петканчин” за учебната 2022/2023 година.(2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие...

повече информация
Възобновяване на присъствен образователен процес за учениците от 5. до 12. клас

Възобновяване на присъствен образователен процес за учениците от 5. до 12. клас

Уважаеми ученици, родители, #ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС в ПМГ “Акад. Боян Петканчин” се възобновява от понеделник 06.12.2021 г. за всички ученици от 5. до 12 клас. Днес от РУО - Хасково ни бяха предоставени 600 теста за тестуване на всички...

повече информация
Проведени обучения за  квалификация на учители по проект на  НП „Изграждане на училищна STEM среда“

Проведени обучения за квалификация на учители по проект на НП „Изграждане на училищна STEM среда“

На 27.11.2021 г. в ПМГ “Акад. Боян Петканчин” се проведоха две обучения на учители, които се реализират по НП “Изграждане на училищна STEM среда”. Като част от националната програма училището ни изпълнява спечелен проект за изграждане на “Център по...

повече информация
Работно време на служителите, които изпълняват задълженията си в сградата на училището, считано от 08.11.2021 г.:

Работно време на служителите, които изпълняват задълженията си в сградата на училището, считано от 08.11.2021 г.:

1. Чистач-хигиенисти I-ва смяна – от 7:30 до 15:30 часа,II-ра смяна – от 8:30 до 16:30 часа2. Огняр – 7:30 – 15:30 часа3. Заместник – директори (УД и АСД), ЗАС – от 8.30 до 16.00 часа4. Счетоводител, касиер – домакин, технически секретар – от 8.00...

повече информация
Свободни места за ученици към 02.11.2021г. – учебна 2020-2021 година

Свободни места за ученици към 02.11.2021г. – учебна 2020-2021 година

10 А клас - Профил „Математически“ Паралелка: „Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език“, първи чужд език - АЕ, втори чужд език - НЕ/РЕ; 1 място 12 Г  клас - Профил "Софтуерни и хардуерни...

повече информация