Проекти и програми

Извънкласни дейности

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

програма ЕРАЗЪМ+

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.

Участие на ученици от ПМГ в Национална младежка конференция по проект на програма Еразъм+

Участие на ученици от ПМГ в Национална младежка конференция по проект на програма Еразъм+

На 1-2 юли в град София се проведе Първа национална среща по проект  „Диалози на бъдещето. Иновации и устойчивост на младежките политики “ на програма Еразъм+. От ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ във форума се включиха 48 ученици от 9, 10 и 11 клас,...

повече информация
Проект „Нови учители за новото училище“ програма „Ерзъм+“ КД1 –образователна мобилност на граждани, мобилност на персонал в училищното образование, договор № 2016-1-BG01-KA101-023213

Проект „Нови учители за новото училище“ програма „Ерзъм+“ КД1 –образователна мобилност на граждани, мобилност на персонал в училищното образование, договор № 2016-1-BG01-KA101-023213

От ноември 2016 в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ стартира проект „Нови учители за новото училище“ по програма „Еразъм+“ КД1.Основен приоритет на проект „Нови учители за новото училище“ е новият тип учител – иновативен, с богато въображение и...

повече информация
Проект „Учител+“ Договор № 2015-1-BG-01-KA101-013846

Проект „Учител+“ Договор № 2015-1-BG-01-KA101-013846

Проект “Учител+“ е насочен към квалификация на преподавателите от ПМГ „Акад. Б. Петканчин“ в практическо и методическо интегриране на новите технологии за по-качествено образование на учениците, обогатяване на езиковите компетенции на...

повече информация

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

Национални програми

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.