Проект “Учител+“ е насочен към квалификация на преподавателите от ПМГ „Акад. Б. Петканчин“ в практическо и методическо интегриране на новите технологии за по-качествено образование на учениците, обогатяване на езиковите компетенции на...

повече информация