Проекти и програми

Извънкласни дейности

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

програма ЕРАЗЪМ+

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.

ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ спечели два проекта като координатор на дейностите по програма „Еразъм+“ през обявените процедури за кандидатстване за 2020 година

ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ спечели два проекта като координатор на дейностите по програма „Еразъм+“ през обявените процедури за кандидатстване за 2020 година

2020 година е успешна за училището по отношение на кандидатстване по различните ключови дейности на програма Еразъм+. Сега предстои немалко сериозна работа за качественото реализиране на заложените дейности. Първият спечелен проект е...

повече информация
Удължаване на срока з аподаване на заявление от ученици за участие в „Еразъм+“ „Изследване и опазване на биоразнообразието и климата“

Удължаване на срока з аподаване на заявление от ученици за участие в „Еразъм+“ „Изследване и опазване на биоразнообразието и климата“

Уважаеми ученици, Срокът за подаване на заявления /електронен формуляр/ за включване в дейностите на Еразъм+ проект „Research and Conservation the Biodiversity and Climate“ се удължава до 03.01.2021 г. Линк към формуляра може да намерите...

повече информация
Стартиране на информационна кампания с дейностите по проект „Creating a positive enviroment for sustainable eco-shool“ на програма „Еразъм+“

Стартиране на информационна кампания с дейностите по проект „Creating a positive enviroment for sustainable eco-shool“ на програма „Еразъм+“

Проектът „Създаване на позитивна среда за устойчиво еко-училище“ е с продължителност 17 месеца. Планирано е дейностите да бъдат изпълнени до 31.10.2021 г. Проектът е свързан с повишаване на квалификацията на педагогически специалисти от ПМГ „Акад....

повече информация

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Училищна програма „Твоят час“

Училищна програма „Твоят час“

№ Заповед Основание/заповед Брой групи Брой ученици Общ брой часове 1Училищен механизъм за идентифициране на индивидуалните интереси и обучителни затруднения на ученицитеЗаповед/утв правила2528815902Извънкласни дейности за преодоляване на...

повече информация

Национални програми

Участие  на ПМГ „Акад. Боян Петканчи“ в НП „Иновации в действие“ през учебната 2021-2022 г.

Участие на ПМГ „Акад. Боян Петканчи“ в НП „Иновации в действие“ през учебната 2021-2022 г.

НП “иновации в действие” - включване в дейностите за учебната 2021-2022 година ПМГ “Акад. Боян Петканчин” отново е в списъка на #иновативните училища класирани за участие в изпълнението на дейности по НП “#Иновации в #действие”. Наш иновативен...

повече информация
Участие  на ПМГ „Акад. Боян Петканчи“ в НП „Иновации в действие“ през учебната 2020-2021 г.

Участие на ПМГ „Акад. Боян Петканчи“ в НП „Иновации в действие“ през учебната 2020-2021 г.

На 5 ноември 2020 г. бяха публикувани резултатите за одобрените училища по #Национална #програма “#Иновации в действие”. #ПМГ е в списъка на #класираните, като в тази връзка ще се осъществи сътрудничество с други две училища. Едното от тях е...

повече информация
Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, Финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разте“, съфинансирана от европейския  съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фонсове

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, Финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разте“, съфинансирана от европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фонсове

Клуб по интереси: Проектиране и създаване на обектно-ориентирани игри с Java 16 юни 2020 г.  Публична изява: “Състезание по програмиране на игра” Линк към видеото: https://web.microsoftstream.com/video/966fe8b0-cdd9-4e23-958c-2940d34814a5 Клуб...

повече информация