Проекти и програми

Извънкласни дейности

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

програма ЕРАЗЪМ+

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.

Провеждане на селекционна процедура за учители по проект на Програма Еразъм+

Провеждане на селекционна процедура за учители по проект на Програма Еразъм+

Стартира селекционна процедура за избор на учители от ПМГ “Акад. Боян Петканчин” за включване в квалификационен курс по проект на програма Еразъм+ на ПМГ по присъдена #Акредитация 2022-1-BG01-KA120-SCH-000107035 ⭐️Курсът е на тема: “STEM Education:...

повече информация
СЪАРТИРАНЕ НА #СЕЛЕКЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ по проект на Програма “#Еразъм+” – “Media Literacy Development and Prevention of Fake News”

СЪАРТИРАНЕ НА #СЕЛЕКЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ по проект на Програма “#Еразъм+” – “Media Literacy Development and Prevention of Fake News”

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Във връзка с изпълнението на #Еразъм+ проект “Развитие на медийната грамотност и противодействие на фалшивите новини”, на който ПМГ е координатор в партньорство с училища от Испания, Португалия и Испания, обявяваме две процедури...

повече информация
Покана за участие в Първа образователна мобилност по Еразъм+ проект, който се реализира в периода 2022 – 2024 година

Покана за участие в Първа образователна мобилност по Еразъм+ проект, който се реализира в периода 2022 – 2024 година

На 10.032023 получихме официална покана за първата обучителна мобилност в Беналмадена, Испания по Еразъм+ проект „Развитие на медийната грамотност и противодействие на фалшиви новини“. Училище-домакин на мобилността е Colegio Maravillas Benalmádena...

повече информация

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

Национални програми

Участие  на ПМГ „Акад. Боян Петканчи“ в НП „Иновации в действие“ през учебната 2020-2021 г.

Участие на ПМГ „Акад. Боян Петканчи“ в НП „Иновации в действие“ през учебната 2020-2021 г.

На 5 ноември 2020 г. бяха публикувани резултатите за одобрените училища по #Национална #програма “#Иновации в действие”. #ПМГ е в списъка на #класираните, като в тази връзка ще се осъществи сътрудничество с други две училища. Едното от тях е...

повече информация
Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, Финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разте“, съфинансирана от европейския  съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фонсове

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, Финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разте“, съфинансирана от европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фонсове

Клуб по интереси: Проектиране и създаване на обектно-ориентирани игри с Java 16 юни 2020 г.  Публична изява: “Състезание по програмиране на игра” Линк към видеото: https://web.microsoftstream.com/video/966fe8b0-cdd9-4e23-958c-2940d34814a5 Клуб...

повече информация
Спечелен проект на ПМГ в рамките на Национална кампания “Чиста околна среда – 2020 г.”

Спечелен проект на ПМГ в рамките на Национална кампания “Чиста околна среда – 2020 г.”

Одобрен е проекта на ПМГ “Акад. Боян Петканчин” - град Хасково, подаден във връзка с обявения конкурс на МОСВ И ПУДООС в рамките на НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2020г.“ на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “  Комисията е...

повече информация