Проекти и програми

Извънкласни дейности

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

програма ЕРАЗЪМ+

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.

Стартиране на информационна кампания свързана с дейностите по проект „Research and conservation the biodiversity and climate“

Стартиране на информационна кампания свързана с дейностите по проект „Research and conservation the biodiversity and climate“

Проектът „Изследване и опазване на биоразнообразието и климата“ е с продължителност 24 месеца. Планирано е дейностите да бъдат изпълнени до 30.10.2022 г. Договор на проект: № 2020-1-BG01-KA229-079123_1 Координатор на проектните...

повече информация
Процедура за участие в квалификационен курс за учители по програма „Еразъм+“ на тема Robotics STEM“ в Никозия, Кипър

Процедура за участие в квалификационен курс за учители по програма „Еразъм+“ на тема Robotics STEM“ в Никозия, Кипър

Според своята специфика курсът е предназначен за учители от областите: информатика, информационни технологии и физика Повече информация можете да получите от официалния сайт на проекта или като последвате връзката:...

повече информация
STEM урок по математика с участието на ученици от 11Б клас

STEM урок по математика с участието на ученици от 11Б клас

В резултат от участието си в образователна мобилност за квалификация по проект на програма  #Еразъм+ със заглавие “Methods for #STEM education and development of democratic tendencies in contemporary #European #school”...

повече информация

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

Национални програми

Спечелен проект на ПМГ в рамките на Национална кампания “Чиста околна среда – 2020 г.”

Спечелен проект на ПМГ в рамките на Национална кампания “Чиста околна среда – 2020 г.”

Одобрен е проекта на ПМГ “Акад. Боян Петканчин” - град Хасково, подаден във връзка с обявения конкурс на МОСВ И ПУДООС в рамките на НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2020г.“ на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “  Комисията е...

повече информация
Изпълнение на дейности по НП “Иновации в действие”

Изпълнение на дейности по НП “Иновации в действие”

В периода 27.11 - 28.11.19 се проведоха посещения в учебни часове, включени в програмата на ПГ “Васил Левски” град Ямбол по НП “Иновации в действие”, реализирана съвместно с ПМГ “Акад. Боян Петканчин”:   В часа по английски език учениците...

повече информация