Проекти и програми

Извънкласни дейности

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

програма ЕРАЗЪМ+

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.

Дигитална книжка за приложение за мултидисциплинарния подход в обучение по Английски език

Дигитална книжка за приложение за мултидисциплинарния подход в обучение по Английски език

УЧЕНИКЪТ ДЖАНЕР РЕДЖЕБ ОТ 12Г КЛАС, АКТИВЕН УЧАСТНИК В УЧИЛИЩНИ ЕРАЗЪМ+ ПРОЕКТИ И УСПЕШЕН АДМИНИСТРАТОР НА eTwinning ПРОЕКТИ, В КОИТО УЧАСТВАТ ЕКИПИ ОТ ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“, СЪЗДАДЕ ДИГИТАЛНА ДВУЕЗИЧНА КНИЖКА В...

повече информация
Включване на допълнителни участници – ученици в „Еразъм+“ проект „Let’s feel the might of the European cultural historical“

Включване на допълнителни участници – ученици в „Еразъм+“ проект „Let’s feel the might of the European cultural historical“

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект „Let's Feel The Might of The European Cultural Historical Heritage" обявяваме процедура за записване на допълнителни участници-ученици. С приоритет е включването на ученици от 9-ти и 10-ти класове....

повече информация
Трета образователна мобилност по „Еразъм+“ проект „Усети силата на европейското културно историческо наследство“ 11-16 ноември 2019 г

Трета образователна мобилност по „Еразъм+“ проект „Усети силата на европейското културно историческо наследство“ 11-16 ноември 2019 г

В периода 11.11.19 - 16.11.19 се провежда третата за Еразъм+ проекта образователна мобилноств град Авейро, Португалия.В продължение на една седмица ученици и учители от четири държави - България, Португалия, Швеция и Испания ще обменят познания,...

повече информация

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

Национални програми

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.