Проекти и програми

Извънкласни дейности

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

програма ЕРАЗЪМ+

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.

Удължаване на срока з аподаване на заявление от ученици за участие в „Еразъм+“ „Изследване и опазване на биоразнообразието и климата“

Удължаване на срока з аподаване на заявление от ученици за участие в „Еразъм+“ „Изследване и опазване на биоразнообразието и климата“

Уважаеми ученици, Срокът за подаване на заявления /електронен формуляр/ за включване в дейностите на Еразъм+ проект „Research and Conservation the Biodiversity and Climate“ се удължава до 03.01.2021 г. Линк към формуляра може да намерите...

повече информация
Стартиране на информационна кампания с дейностите по проект „Creating a positive enviroment for sustainable eco-shool“ на програма „Еразъм+“

Стартиране на информационна кампания с дейностите по проект „Creating a positive enviroment for sustainable eco-shool“ на програма „Еразъм+“

Проектът „Създаване на позитивна среда за устойчиво еко-училище“ е с продължителност 17 месеца. Планирано е дейностите да бъдат изпълнени до 31.10.2021 г. Проектът е свързан с повишаване на квалификацията на педагогически специалисти от ПМГ „Акад....

повече информация
Стартиране на информационна кампания свързана с дейностите по проект „Research and conservation the biodiversity and climate“

Стартиране на информационна кампания свързана с дейностите по проект „Research and conservation the biodiversity and climate“

Проектът „Изследване и опазване на биоразнообразието и климата“ е с продължителност 24 месеца. Планирано е дейностите да бъдат изпълнени до 30.10.2022 г. Договор на проект: № 2020-1-BG01-KA229-079123_1 Координатор на проектните...

повече информация

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

Национални програми

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.