STEM урок по математика с участието на ученици от 11Б клас

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

В резултат от участието си в образователна мобилност за квалификация по проект на програма  #Еразъм+ със заглавие “Methods for #STEM education and development of democratic tendencies in contemporary #European #school” г-жа Юлия Кръстева – старши учител по математика организира провеждането на открит урок по математика в облачното пространство на училищния OFFICE 365, с използване на виртуалната стая в Teams. Участници бяха учениците в 11Б клас, профил „Математически“. Темата на урока беше свързана с “ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПИРАМИДИТЕ В МАТЕМАТИКАТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСТОРИЯТА, ДРУГИТЕ НАУКИ И В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ”

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ #11Б КЛАС ЗА ВИСОКОТО НИВО В ОВЛАДЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА МАТЕМАТИКАТА, ИМФОРМАТИКАТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ!