STEM урок по математика с участието на ученици от 8А клас

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

#STEM урок по математика на тема: “Ротация и нейните приложения в природата” изнесоха учениците от #8А клас във виртуалната стая на класа в #Teams на училищния облак #Office365.
Използвана е програмата #GeoGebra за изчертаване на геометричните обекти, използвани е презентацията.
Преподавател на учениците е г-жа Валентина Мерджанова – старши учител по математика.
Така допълваме онлайн Библиотеката на ПМГ с безценни ресурси, създадени от ученици и учители, показващи интегрирането на мултидисциплинарния подход и #STEM методите на преподаване. Това е и единия от елементите в проекта ни за #иновативно #училище, който е четиригодишен и стартира с началото на учебната 2019-2020 година, след като гимназията беше включена в списъка на иновативните училища.

Поздравления ученици!