ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Практически насоки за действия на учениците в критични ситуации /инцидент, насилие и други

Ако станеш свидетел на насилие:

1.Запази самообладание!

2.Ако все още не се е стигнало до физическа саморазправа-опитай се да им попречиш като им говориш спокойно и се опиташ да отклониш вниманието им!

3.Ако се станеш свидетел на физическо насилие /побой, заплаха/ между твои съученици в училище, на двора или по време на междучасие ВЕДНАГА уведоми дежурния учител или най-близко намиращия се до теб.

4.Ако станеш свидетел на насилие в училище и за пострадалия има реална опасност за здравето и живота ВЕДНАГА позвъни на 112 или помоли друг съученик да го направи!

5.Незабавно уведоми учител или медицинското лице в училище!

6.След като си станал свидетел на насилие и чувстваш, че трябва да говориш

с някого за това се обади  на телефон 116 111.

7.Задължително сподели  с педагогическият съветник или учител, на  когото имаш доверие!

8.Сподели с родителите! Те ще ти помогнат и посъветват!

9. НЕ БЪДИ БЕЗУЧАСТЕН!

В повечето случаи, когато станат свидетели на насилие, учениците наблюдават безучастно и, въпреки че гледката ги разстройва или възмущава, мнозина чувстват безсилие да предприемат нещо в такива случаи

Ако ти самият станеш жертва на насилие

1.Опитай се да останеш спокоен и да запазиш самообладание!

2.Гледай насилника в очите и се опитай да му говориш тихо и спокойно! Не му крещи и не го предизвиквай, за да се избегне по-голям конфликт!

3.Помоли съученик или друг присъстващ на  инцидента да извикат учител или друг служител!

4.Ако си претърпял насилие   НЕЗАБАВНО след това потърси помощ от учител, родител, медицинското лице в училище или личния лекар и педагогическия съветник!

5.Задължително сподели с някой за инцидента!

6.Обади си на телефон 112, в случай че си на улицата и няма никой при теб и съобщи какво се е случило и къде се намираш в момента!

7.Ако си в училище потърси НЕЗАБАВНО помощ от медицинското лице в училище, учител или служител в училището!

8.Обади се на родител или личен лекар!

9.Разкажи на  учител, на когото имаш доверие!

10.Потърси помощ на телефон  116 111!

11..Потърси помощ от социален работник към отдела за закрила на детето!/За да го откриеш помоли учител, на когото имаш доверие да те придружи до отдела в твоето населено място/

12.Ако станеш жертва на насилие в интернет пространството-някой те обиди, заплашва, унижава или те кара да правиш неща, които не желаеш ВЕДНАГА съобщи на родителите си или на учител, на когото имаш доверие! Сподели! Не се срамувай!

13.Сподели със свой съученик! Може би и той е преживял същото!

Ако съученик ти сподели, че е станал жертва на насилие

  1. НЕЗАБАВНО уведоми класния ръководител, медицинското лице в училище, педагогическия съветник, учител,  на когото имаш доверие или директора на училището, за да му окажат необходимата помощ!