прием След VII клас

График на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019-2020 г. след завършен VII клас и XI клас

График на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019-2020 г. след завършен VII клас и XI клас

График на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019-2020 г. след завършен VII клас и XI клас можете да намерите...

повече информация
КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7. КЛАС УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА В ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7. КЛАС УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА В ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“

Уважаеми ученици, родители, настойници, Представяме на вашето внимание паралелките, които са утвърдени с държавния план-прием в VIII клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчи“ за учебната 2022 - 2023 година. Профил „Природни науки“...

повече информация
Утвърден държавен план-прием в VIII клас за учебната 2021-2022 година в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

Утвърден държавен план-прием в VIII клас за учебната 2021-2022 година в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

Уважаеми ученици, родители, настойници, Представяме на вашето внимание паралелките, които са утвърдени с държавния план-прием в VIII клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчи“ за учебната 2021 - 2022 година. Профил „Природни науки“...

повече информация
Държавен план-прием за учебната 2021-2022 година – график на дейностите

Държавен план-прием за учебната 2021-2022 година – график на дейностите

Приемът в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ се осъществява след завършено основно образование, съгласно Глава IV от Наредба № 10 от 01 Септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното...

повече информация
Класиране на ученици, подали заявление за участие в четвърти етап на класиране

Класиране на ученици, подали заявление за участие в четвърти етап на класиране

Подаването на необходимите документи за участие в четвърти етап етап се извърши в канцеларията на ПМГ "Акад. Боян Петканчин" на 03.08.2021 г. от 08.00 до 16.00 часа. Класирането се извърши на 03.08.2021 г. до 17.00 часа. Предоставяме на Вашето...

повече информация
Прием в VIII клас 2021 – график за работа на комисията, записване на приетите учченици, необходими документи

Прием в VIII клас 2021 – график за работа на комисията, записване на приетите учченици, необходими документи

ГРАФИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:            1-ви етап     -    14.07.2021г., 15.07.2021 г. и 16.07.2021 г. - 8.00 – 16.00 ЧАСА      ...

повече информация