Свободни места

Свободно място за 1 ученик в 10 Б клас
Профил „Математически“, Паралелка „Информатика и математика с интензивно изучаване на английски език“, Избираеми предмети – математика, български език и литература; спортни дейности – волейбол; втори ЧЕ – НЕ/РЕ; срок за подаване на документи – до 29.09.2023 г. в канцеларията.
Линк към обявата в РУО-Хасково:
Свободно място за 2 ученици в 11 А клас
Местата са свободни за учебната 2023-2024 година; Профил „Математически“, Паралелка „Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език“, Профилиращи предмети – математика, информатика, английски език; РП – български език и литература; спортни дейности – волейбол; втори ЧЕ – НЕ/РЕ; срок за подаване на документи – до 15.09.2023 г. в канцеларията.
Линк към обявите в сайта на РУО: