Свободни места

Свободни места за 2 ученици в 12 Д клас
Мeстата са свободни за учебната 2023-2024 година; Профил „Природни науки“, Паралелка „Биология с интензивно изучаване на английски език“, Профилиращи предмети – биология и ЗО, химия и ООС, английски език; РП – български език и литература; спортни дейности – волейбол; втори ЧЕ – НЕ/РЕ
Линк към обявата в РУО-Хасково:
Свободно място за 1 ученик в 12 А клас
Мястото е свободно за учебната 2023-2024 година; Профил „Математически“, Паралелка „Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език“, Профилиращи предмети – математика, информатика, английски език; РП – български език и литература; спортни дейности – баскетбол; втори ЧЕ – НЕ/РЕ
Линк към обявата в РУО-Хасково:
Свободни места за 3 ученици в 11 А клас
Местата са свободни за учебната 2023-2024 година; Профил „Математически“, Паралелка „Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език“, Профилиращи предмети – математика, информатика, английски език; РП – български език и литература; спортни дейности – волейбол; втори ЧЕ – НЕ/РЕ;
Линк към обявите в сайта на РУО: