Свободни места

СВОБОДНo Място ЗА 1 УЧЕНик В 9 В клас:

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“, паралелка „Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език“, първи ЧЕ – АЕ, втори ЧЕ – НЕ/РЕ
Линк към обявата в сайта на РУО:

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 2 УЧЕНИЦИ В 11 Д клас:

Профил „Природни науки“, паралелка „Биология с английски език“, първи ЧЕ – английски, втори ЧЕ – НЕ/РЕ
Линк към обявата в сайта на РУО: