Документи

Стратегия за развитие на Природо-математическа гимназия „Акад. Боян Петканчин“ гр. Хасково за периода 2020-2024 г.

Административни услуги

Отчет свързан с достъпа до обществена информация за 2019 година

Линк към отчета

Индикативен списък, предоставени от институции, предоставящи обществени услуги

Използвайки линка може да намерите споделените файлове от списъка с услуги, предоставяни от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.

Линк към папката

Финансови отчети

 

Отчет на бюджета 2023:

Утвърден бюджет на училището за 2023 година

Отчет на бюджета 2022:

Утвърден бюджет на училището за 2022 година

Отчет на бюджета 2021:

 

Утвърден бюджет на училището за 2021 година

 

Отчет на бюджета 2020:

 

Отчет на бюджета 2019:

 

Отчет на бюджета 2018:

 

Отчет на бюджета 2017: