Проекти и програми

Извънкласни дейности

„Европа в училище – Активни уроци за Европейския съюз“

„Европа в училище – Активни уроци за Европейския съюз“

Днес младшите посланици към клуб "Обединена Европа" започнаха работа с образователният инструмент „Европа в училище – Активни уроци за Европейския съюз“, модул 1 - Онлайн Викторина за Европейския съюз. За учениците беше както полезно, така и...

повече информация
ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ за пореден път е удостоено с високото звание на Европейската комисия – eTwinning училище 2023 – 2024

ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ за пореден път е удостоено с високото звание на Европейската комисия – eTwinning училище 2023 – 2024

В началото на 2023 година европейската образователната платформа и мрежа eTwinning оповести училищата, наградени със знака eTwinning училище за 2023-2024 година. С гордост имаме удоволствието да Ви съобщим, че сред отличените училища е и ПМГ „Акад....

повече информация
Групи и ръководители на групи по интереси за учебната 2023-2024

Групи и ръководители на групи по интереси за учебната 2023-2024

Занимания по интереси с национално финансиране   От 20.10.2023 г. в ПМГ “Акад. Боян Петканчин“ стартира работата на групите за занимания по интереси с национално финансиране. За учебната 2023-2024 година са сформирани 15 групи от различни...

повече информация

програма ЕРАЗЪМ+

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.

Провеждане на международна среща за скючване на споразумение за партньорство с Geniko Likio 1o Serron във връзка с Акредитация на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

Провеждане на международна среща за скючване на споразумение за партньорство с Geniko Likio 1o Serron във връзка с Акредитация на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

Във връзка с получената Акредитация по програма Еразъм+ на ПМГ “Акад. Боян Петканчин” за периода 2023 - 2027 и изпълнението на проект се състоя предварителна визита за сключване на Споразумение за партньорство между ПМГ и гръцката гимназия Geniko...

повече информация
Провеждане на образователна мобилност по проект на програма Еразъм+ “Media literacy development and prevention of fake news” в град Авейро, Португалия

Провеждане на образователна мобилност по проект на програма Еразъм+ “Media literacy development and prevention of fake news” в град Авейро, Португалия

В периода 6.11 - 10.11.2023г. в град Авейро, Португалия се провежда образователна мобилност по проект на програма Еразъм+ “Media literacy development and prevention of fake news” с участието на 8 ученици от ПМГ и ръководителите им: г-жа Павлина...

повече информация
Открит урок по Биология и ЗО, свързан с квалификационен курс по проект на програма Еразъм+ “Ключови компетентности и умения на бъдещето”

Открит урок по Биология и ЗО, свързан с квалификационен курс по проект на програма Еразъм+ “Ключови компетентности и умения на бъдещето”

На 19.10.2023 г. се проведе открит урок по Биология и ЗО с участието на учениците от 10Д клас под ръководството на г-ба Маргарита Козалиева-Тенева - старши учител по биология и химия. Учебният час имаше за цел да демонстрира усвоени инструменти на...

повече информация

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Групи за дигитални умения по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Групи за дигитални умения по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

През настоящата 2023-2024 учебна година ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ продължава да работи по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по дейност 6 : Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на...

повече информация
Проект „Образование за утрешния ден“ Клуб „Дигитални създатели“

Проект „Образование за утрешния ден“ Клуб „Дигитални създатели“

През 2020/2021 г. в училището функционира един клуб: „Дигитални създатели“ с ръководител Адриана Антонова Янева-ДимитроваВ клуба участват 21 ученици. Цели: Разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения на учениците в областта на...

повече информация
Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ през учебната 2020-2021 г.

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ през учебната 2020-2021 г.

През учебната 2020-2021 година функционира един клуб по проект „Образование за утрешния ден“. Групата е с наименование „Дигитални създатели“, в нея участват 21 ученици, а техен ръководител е г-жа Адриана Янева-Димитрова. Дейностите са планувани да...

повече информация

Национални програми

ПМГ “Акад. Боян Петканчин” за пета поредна година е одобрено от МОН за изпълнение на дейности по НП “Иновации в действие”

ПМГ “Акад. Боян Петканчин” за пета поредна година е одобрено от МОН за изпълнение на дейности по НП “Иновации в действие”

ПМГ “Акад. Боян Петканчин” за пета поредна година е одобрено от МОН за изпълнение на дейности по НП “Иновации в действие”. През настоящата учебна година ще осъществим партньорство с иновативното училище ОУ “Христо Смирненски” - град Раковски,...

повече информация
Кандидатстване с проект Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ . 

Кандидатстване с проект Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ . 

Кандидатстване с проект Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ .  ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ подготвя проектно предложение за участие по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ с дейности през...

повече информация
Проведени обучения за  квалификация на учители по проект на  НП „Изграждане на училищна STEM среда“

Проведени обучения за квалификация на учители по проект на НП „Изграждане на училищна STEM среда“

На 27.11.2021 г. в ПМГ “Акад. Боян Петканчин” се проведоха две обучения на учители, които се реализират по НП “Изграждане на училищна STEM среда”. Като част от националната програма училището ни изпълнява спечелен проект за изграждане на “Център по...

повече информация