Прием

прием След IV клас

Свободно място в 5. клас за учебната 2024-2025 година след Втори етап на класиране

Свободно място в 5. клас за учебната 2024-2025 година след Втори етап на класиране

Уважаеми родители,След втори етап на класиране за прием в 5. клас в ПМГ "Акад. Боян Петканчин", гр. Хасково има едно свободно място. Подаването на заявления за свободното място е на 12.07.2024 г. от 8:00 до 15:00 ч. в кабинет...

повече информация
Ред за кандидатстване за прием на ученици в 5 клас за учебната 2024/2025 година

Ред за кандидатстване за прием на ученици в 5 клас за учебната 2024/2025 година

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ  НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС В ПМГ „ Акад. Боян Петканчин“ гр. ХасковоЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА №вид дейностсрок1Подаване на документи за участие в първи...

повече информация
Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“

Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“

На 1 юни 2024 г. (събота) от 9:00 часа до 12:00 часа в ПМГ „Акад. Боян Петканчин”, гр. Хасково, ще се проведе Математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“. Родителят/ настойникът/...

повече информация

прием След VII клас

График на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием за учебната 2024-2025 г.

График на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием за учебната 2024-2025 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Документи за участие в първи етап на класиране по държавен план-прием се подават от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г. При подаването е необходимо да се представи: Служебна бележка от НВО, съдържаща входящ номер и код за...

повече информация
Родителска среща за 7 клас

Родителска среща за 7 клас

На 30 май 2024 г. (четвъртък)       от 18:00 часа       в ПМГ "Акад. Боян Петканчин", гр. Хасково,       ще се проведе родителска среща за 7. клас       относно консултиране за прием в 8. клас       за учебната 2024-2025...

повече информация
ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕНИЦИ В 8 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА В ПМГ “АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН”

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕНИЦИ В 8 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА В ПМГ “АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН”

Предлаганите профили и паралелки в ПМГ "Акад. Боян Петканчин" с техните наименования, а също балообразуващите предмети може да видите от...

повече информация