прием След IV клас

Резултати с класираните ученици по подадени заявления за участие в Държавен план-прием в 5 клас за учебната 2022-2023 година

Резултати с класираните ученици по подадени заявления за участие в Държавен план-прием в 5 клас за учебната 2022-2023 година

Уважаеми родители, скъпи четвъртокласници, Публикуваме общия протокол от резултатите на учениците, подали заявление за прием за V клас в ПМГ "Акад. Боян Петканчин" на учебната 2022/2023 година тук и протокола за Първо класиране за прием в тази...

повече информация
Дейности по реализиране на държавен план-прием в 5 клас за учебната 2022-2023 година в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – град Хасково

Дейности по реализиране на държавен план-прием в 5 клас за учебната 2022-2023 година в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – град Хасково

Важнодържавен план-прием в V класв ПМГ "Акад. Боян Петканчин" град Хасково за учебната 2022/2023г. Приемане на документи за участие в класиране от 01.07.2022г. до 05.07.2022г. в ПМГ "Акад. Боян Петканчин" -каб. 101, етаж 1, от 08:00 до 17:00...

повече информация
Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас

Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас

Скъпи четвъртокласници, Уважаеми родители, На 14.05.2022 година /събота/ от 9:00 часа в сградата на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково, ще се проведе Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас. СПОРЕД РЕГЛАМЕНТА ЗА...

повече информация
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 5 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. ВПМГ “АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН”

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 5 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. ВПМГ “АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН”

Съгласно Заповед № 3 - 812/18.04.2022 г. на Началника на РУО - Хасково е утвърден: Държавен план - прием на ученици в V клас за учебната 2022/2023 годинa в ПМГ "Акад. Боян Петканчин" – Хасково Брой паралелки - 1 Брой места  -...

повече информация
Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2022-2023 година

Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2022-2023 година

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в Vклас в ПМГ “Акад. Боян Петканчин” за учебната 2022/2023 година.(2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие...

повече информация
Приключи записването на ученици по държавен план-прием в 5.клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ за учебната 2021-2022 година

Приключи записването на ученици по държавен план-прием в 5.клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ за учебната 2021-2022 година

Приключи записването на ученици в 5.клас в ПМГ "Акад. Боян Петканчин" гр.Хасково Свободни места няма! Благодарим на всички, които избраха нашето...

повече информация