прием След IV клас

Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас

Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас

Скъпи четвъртокласници, Уважаеми родители, На 14.05.2022 година /събота/ от 9:00 часа в сградата на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково, ще се проведе Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас. СПОРЕД РЕГЛАМЕНТА ЗА...

повече информация
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 5 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. ВПМГ “АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН”

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 5 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. ВПМГ “АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН”

Съгласно Заповед № 3 - 812/18.04.2022 г. на Началника на РУО - Хасково е утвърден: Държавен план - прием на ученици в V клас за учебната 2022/2023 годинa в ПМГ "Акад. Боян Петканчин" – Хасково Брой паралелки - 1 Брой места  -...

повече информация
Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2022-2023 година

Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2022-2023 година

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в Vклас в ПМГ “Акад. Боян Петканчин” за учебната 2022/2023 година.(2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие...

повече информация
Приключи записването на ученици по държавен план-прием в 5.клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ за учебната 2021-2022 година

Приключи записването на ученици по държавен план-прием в 5.клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ за учебната 2021-2022 година

Приключи записването на ученици в 5.клас в ПМГ "Акад. Боян Петканчин" гр.Хасково Свободни места няма! Благодарим на всички, които избраха нашето...

повече информация