БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ПМГ

от | Новини

ДАРЕНИЯТА ВИ ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА:

  • ПОДПОМАГАНЕ ФИНАНСИРАНЕТО НА УЧАСТИЕТО НА ТАЛАНТЛИВИ И ИЗЯВЕНИ УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕТО В СЪСТЕЗАНИЯ
  • ИНСТАЛИРАНЕ НА УЧИЛИЩЕН ЗВЪНЕЦ С МЕЛОДИЯ И УЧИЛИЩНО РАДИО
  • МОДЕРНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНАТА СРЕДА – ТЕХНИКА, ОБОРУДВАНЕ И ДР.
  • ПОСТАВЯНЕ НА ШКАФЧЕ ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК В КОРИДОРИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО
  • ПОДПОМАГАНЕ ЧЕСТВАНЕТО НА УЧИЛИЩНИ ПРАЗНИЦИ
  • НАГРАДИ ЗА ИЗЯВЕНИ УЧЕНИЦИ

ПРИЕМАТ СЕ ПЕРСОНАЛНИ ДАРЕНИЯ, ЗА КОИТО СЕ ИЗДАВА СВИДЕЛСТВО ИЛИ ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 0878120762