Ред за кандидатстване за прием на ученици в 5 клас за учебната 2024/2025 година

Ред за кандидатстване за прием на ученици в 5 клас за учебната 2024/2025 година

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ  НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС В ПМГ „ Акад. Боян Петканчин“ гр. ХасковоЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА №вид дейностсрок1Подаване на документи за участие в първи етап  на...
ЗА ВАС ЗРЕЛОСТНИЦИ!!!

ЗА ВАС ЗРЕЛОСТНИЦИ!!!

На 11.06.2024 г. от 13:30 до 15:30 часа, на 12.06.2024 г. от 12:30 до 14:30 часа и на 13.06.2024 г. от 12:00 до 14:00 часа зрелостниците, явили се на ДЗИ (сесия май – юни 2024 г.), могат да се запознаят с изпитните си работи на място в училището, в присъствието на...
ЗА ВАС ЗРЕЛОСТНИЦИ!!!

Участие на ПМГ “ Акад. Боян Петканчин“  в  проект : „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  Договор: BG05M2OP001-5.001-0001-C01

ПМГ “ Акад. Боян Петканчин“ се включи в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Договор: BG05M2OP001-5.001-0001-C01. В резултат от неговото изпълнение училището е получило 67 лаптопи за ученици, 15 лаптопи за...
Резултати от математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от 4 клас, проведено на 1 юни 2024 г.

Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“

На 1 юни 2024 г. (събота) от 9:00 часа до 12:00 часа в ПМГ „Акад. Боян Петканчин”, гр. Хасково, ще се проведе Математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“. Родителят/ настойникът/ попечителят, носещ...