Важно! Областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 09.02.2020 г. от 9,00 ч. в сградата на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково.

от | Новини

Областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 09.02.2020 г. от 9,00 ч. в сградата на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково.

Учениците следва да заемат местата си не по-късно от 8,40 ч. след представяне на документ за самоличност.