Джуниър Ачийвмънт България е домакин на Световната седмица на предприемачество за България

от | Новини

За девета поредна година Джуниър Ачийвмънт България е домакин на Световната седмица на предприемачество за България. През 2016 г. тя ще се проведе в периода 14-20 ноември с редица събития. Очакваме училища и образователни институции в страната да се включат с открити уроци, иновационни лагери и други дейности. Като консултанти ще се включат и представители на бизнеса от доброволческата програма на JA България. Целта на световната инициатива, в която през миналата година участваха над 160 държави и близо 25 милиона души от цял свят, е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да го развият чрез иновации и въображение. В рамките на тази седмица милиони млади хора по света вземат участие в инициативи, насърчаващи предприемаческо мислене и поведение, генерирайки нови идеи и търсейки нови пътища за развитие.
Като домакин на Световната седмица на предприемачеството екипът ни отново има удоволствието да покани всички учебни заведения (детски градини, начални, основни и средни училища, професионални гимназии и обединени детски комплекси), работещи по предприемаческите програми на Джуниър Ачийвмънт България, да вземат участие в инициативата с открит урок по избрана от учебното заведение тема (за всички възрасти), иновационен лагер (за гимназиален етап) или друго събитие по Ваш избор. Молим Ви да заявите своето участие до 6 ноември 2016 г., като попълните формуляра за регистрация, публикуван на сайта ни www.jabulgaria.org в секцията „Инициативи/ Световна седмица по предприемачество“. След подаване на формуляра ще получите автоматично потвърждение. Там ще намерите линк, от който да свалите образци на писма покани до гости и бизнес консултанти за вашата инициатива. За улеснение на комуникацията, Ви молим да определите координатор като лице за контакт.
Ние, от своя страна, се ангажираме да Ви съдействаме:
? при подготовката и организацията на събитието с методически указания и образци на необходими материали;
? с темата на бизнес предизвикателството за иновационните лагери, която ще е еднаква за всички училища;
? с информиране на РУО и местните власти за предстоящата инициатива;
? с образци на писма за поканите хора от бизнеса, които да се запознаят с обучението по предприемачество във Вашето училище;
? с предоставяне на формуляр за отчитане на събитието;
? с популяризиране на събитието Ви на нашия уебсайт с предоставени от Вас снимки и описания.
Нека заедно превърнем Седмицата по предприемачество в празник на вдъхновението, инициативата и добрите идеи в България.
За допълнителна информация може да се свържете с координатора на инициативата: Славяна Докимова, експерт „Програми и проекти“, тел. 02/989 43 61, имейл: slavyana.dokimova@jabulgaria.org