ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“

от | Новини

На 27.01.2023 г. от 18.00 часа ще се проведе заседание на Обществен съвет към ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково.

Заседанието се свиква във връзка с кандидатстването на гимназията за удължаване на статута за иновативно училище за нов четиригодишен период с начало 2023-2024 година.