ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ!!!

от | Новини

В отговор на постъпило запитване уведомяваме всички участници следното:

  1. Посочените в техническата спецификация изисквания са минимални и задължителни.
  2. В Образец 12а, 12б и 12в е написано – „Характеристиките на предложеното оборудване трябва да покриват минималните технически изисквания”.