ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“

от | Новини

На 07.10.2020 г. от 15.00 часа в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ ще се проведе Общо събрание. Ще бъде отчетено разходването на бюджета за третото тримесечие на 2020 г., ще се определят вида и характеристиките на работното облекло на нередагогическия персонал.