Провеждане на серия от лекции, ръководени от доц. д-р Първан Първанов – декан на ФМИ и доц. д-р Асен Божилов – заместник-декан стопанска дейност към ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“

от | Новини

В периода 14.12.2022 – 16.12.2022 г. бяха проведени серия от лекции с участието на доц. д-р Първан Първанов – декан на Факултета по математика и информатика към СУ “Св. Климент Охридски” и доц. д-р Асен Божилов, доцент в катедра “Алгебра” на ФМИ – заместник-декан стопанска дейност. По време на обучението се включиха ученици от 11. и 12. класове. Бяха разгледани различни теми, като основните акценти бяха поставени върху: анализ на функция; вектори и точки в пространството; триизмерни фигури в други триизмерни фигури.

Лекции с участието на доц. д-р Първан Първанов се провеждат за втори път в ПМГ “Акад. Боян Петканчин”.

Освен високата добавена стойност в област “Математика” тези срещи дават възможност на учениците да се информират по-добре за своето кариерно ориентиране.Благодарим на доц. д-р Първанов и доц. д-р Божилов!