ПУБЛИКУВАНИ СА ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ И БЛАНКИТЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА 2016-2017 Г.

от | Новини

Уважаеми ученици и родители, в раздел „Ученици“ – „Стипендии“  са публикувани новите правила за отпускане на стипендии на учениците от гимназията и бланките на заявления за различните видове стипендии.

Срокове за подаване на документи:

  • Срокът за подаване на документи за стипендиите от 07.10. до 17.10.2016 г./ от 10.02. до 20.02.2017 г. с изключение на еднократните стипендии.
  • Срокът за подаване на документи за еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства свързани с достъпа му до образование е от 07.10. до 17.10.2016 г/ от 10.02. до 20.02.2017 г
  • Срокът за подаване на документи за еднократни стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност от 25.01. до 27.01. 2017 г./ от 26.05. до 02.06.2017 г.