П Р О Г Р А М А ПОСВЕТЕНА НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“

от | Новини

Патронният празник на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ ще се състои на 22 април 2019 година.

Денят ще бъде неучебен, но присъствен за учениците на гимназията.