Родитело-учителска среща за новопостъпилите ученици в 8 клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ ще се проведе на 08.09.2016 г. (четвъртък) от 18.00 часа.

от | Новини

Родителите ще имат възможност да се срещнат с класните ръководители и преподавателите по чужд език, както и да получат информация за обучението и организацията на дейностите в училището. На срещата ще бъде организирано и закупуването на необходимите учебници и помагала за интензивно изучаване на английски език в осми клас. Стойността на комплекта учебници и помагала е 107 лв.