Родителска среща за учениците от 6, 7, 9, 10, 11 и 12 клас – провеждане онлайн!

от | Новини

Уважаеми родители,

На 20.10.2021 г. /сряда/ от 18 часа ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от 6 ,7, 9 и 10 клас, а на 21.10.2021 г./ четвъртък/ от 18 часа ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от 11 и 12 клас.

Срещата ще се проведе в училищния Офис 365, приложение Тиймс, всяка в стаята на съответния клас. Всеки родител влиза в стаята през акаунта на съответния ученик.

С уважение,

Екипът на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“