Спечелен проект на ПМГ в рамките на Национална кампания “Чиста околна среда – 2020 г.”

от | Национални програми

Одобрен е проекта на ПМГ “Акад. Боян Петканчин” – град Хасково, подаден във връзка с обявения конкурс на МОСВ И ПУДООС в рамките на НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2020г.“ на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “  Комисията е разгледала постъпилите 506 проекта на училища и ЦПРЛ/обединени детски комплекси и е предложила да бъдат финансирани 110 проекта със средства в размер до 5 000 лв.По този начин получаваме възможност за изграждане на беседка и оформянето на еко-кът за провеждане на занимания на открито в нашата Еко-класна стая!Поздравления за екипа, с който работихме при създаване на проекта!Към сайта с резултатите: http://pudoos.bg/ Още през 2017 г. Областна администрация град Хасково с неоценимата подкрепа от страна на тогавашния Областен управител г-н Станислав Дечев прехвърля терен от над 2,5 декара на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, върху който да бъде изградена еко-класна стая.
 С настоящия проект еко-класната стая такава, каквато си я представяме ще е факт! Ето и основните ни задачи, които сме си поставили:

*** Обучение на децата сред естествена среда за разнообразяване на формалния класно-урочен процес и осъзнаване на взаимовръзката: физическа дееспособност при извършване на дейности на открито, екология, здраве.

*** Овладяване на знания и умения за опазване на околната среда и грижите за нея.

*** Формиране на положително отношение към природата чрез ефимерно изкуство и развитие на познания относно пермакултурата като съвкупност от методи за устойчив дизайн на земята.

*** Мотивация на учениците за важността от опазването на околната среда чрез мероприятия с екологична насоченост.