Сребърен медал по информатика за Стоян Малинин и бронзов за Любен Балтаджиев по математика в Жаутиковската олимпиада по математика, физика и информатика в Казахстан.

от | Новини, Постижения на ученици

ПМГ е едно от 7 училища в страната, които имат представители в българския отбор на Жаутиковската олимпиада. В престижното състезание участват отбори на специализирани физико-математически училища. Целта е да се пропагандират науките математика, информатика и физика, както и да се развива международното сътрудничество и да се установят приятелски връзки между специализираните училища по цял свят.