ІІІ място на Национален конкурс

от | Новини, Постижения на ученици

Грамота и ІІІ място спечели Гергана Марчева от 10в клас в Национален ученически конкурс за мултимедиен продукт на тема „Върви, народе възродени…“, организиран от Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, Регионален инспекторат по образованието и Общински детски комплекс – гр. Ловеч.