10 години eTwinning

от | Новини

Дейност eTwinning стартира през 2005 година в резултат на препоръка от Европейската комисия да бъде създаден инструмент, който да насърчи комуникацията по електронен път между училищата в Европа, както и да помогне учителите да развият своите ИКТ и езикови умения, като използват специално създадения за  това портал – https://www.etwinning.net 

През периода 2007 – 2013 година дейността е част от секторна програма „Коменски“ и съответно от Програмата на Европейската комисия за образование и обучение „Учене през целия живот”. През този период, eTwinning, стартирала като виртуална платформа за проекти между учители от различни европейски страни, се развива до най-голямата социална мрежа за учители и същевременно надеждна база данни за проекти и партньорства по финансиращи програми като „Коменски“ и „Леонардо да Винчи“.

От началото на 2014 година eTwinning е част от новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”. По примера на платформата eTwinning в момента се разработват други платформи за комуникация между институциите, работещи по европейски проекти – например платформата ERALE, която предстои да стартира през есента на 2014.

На 14.12.2015 година в представителството на Европейската комисия в София, се проведе церемонията по награждаване и празничното събитие, посветени на 10 години  дейност eTwinning България.

През 2015, десетата година на eTwinningима създадени 45 183 проекти. Много от тези проекти имат за участници 2 до 10 човека. Най-голямата група проекти е в среден етап на обучение с 44%: 30% от проектите са в начален етап и 26% са в горен етап. В начален и среден етап на обучение, популярни eTwinning предмети са чуждите езици (18%), ИКТ(8%), изкуства (7%), междупредметни (6%), география(5%), и история (5%). В професионалното обучение, проектите с предмети кетъринг и туризъм (8.7%) са най-популярни, следвани от: ИКТ (8.06%), бизнес и маркетинг (5.6%), аудиовизуални (5.4%), хранителна индустрия (4.4%) и науки за храненето (4.3%). Като международна платформа за учене, eTwinning се провежда на много езици, но кои са най-популярните? Английският е явният водач с 52%, следван от френски (11%), немски (8%), испански (6%), италиански (4%), полски (3%), словашки (2%) и гръцки (1%).

Ученици от ПМГ„Акад. Боян Петканчин “ също участват в проекти по eTwinning, което допринася за развитие на техните комуникативни умения, езикови компетенции и използването на новите технологии.