АНКЕТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПМГ“АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“ – ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ 2023-2024 г.

от | Новини, Новини ученици

Във връзка с необходимостта да се проучат интересите и желанията на учениците за участие в дейности по интереси в училище, организирани от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ с национално финансиране, моля отговорете на въпросите в анкетата.

Анкетата е анонимна и не запазва лична информация.
Важно!!!
1. В анкетата НЕ СА включени дейностите по НП „Заедно в изкуствата и спорта“. В рамките на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ в училището са организирани следните отбори и групи, за които може да получите допълнително информация от Велин Петров, Иво Конгалов и Христина Пецова:  отбор по волейбол – девойки VIII-X клас, отбор по волейбол – юноши -XI-XII клас, отбор по футбол – юноши –  VIII-X клас2 вокални групи и една група по изобразително изкуство.
2. Анкетата не е записване за участие. Записването в групи за занимания по инререси е от 3.10.2023 до 6.10.2023 г. чрез подаване на заявление, което може да получите от Гергана Атанасова – педагогчески съветник, ст. 310 и ще получите чрез съобщение от електронния дневник.

Връзка към анкетата: https://forms.office.com/e/jtU0d47KjG

https://forms.office.com/e/jtU0d47KjG