АНКЕТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПМГ“АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“ – ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ 2023-2024 г.

АНКЕТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПМГ“АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“ – ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ 2023-2024 г.

Във връзка с необходимостта да се проучат интересите и желанията на учениците за участие в дейности по интереси в училище, организирани от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ с национално финансиране, моля отговорете на въпросите в анкетата. Анкетата е анонимна и...
Ваканции и почивни дни за учебната 2023-2024 година

Ваканции и почивни дни за учебната 2023-2024 година

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година: 28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна03.02.2024 г. –...
Дейности по реализиране на държавен план-прием в 5 клас за учебната 2023-2024 година в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – град Хасково

Дейности по реализиране на държавен план-прием в 5 клас за учебната 2023-2024 година в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – град Хасково

Важнодържавен план-прием в V класв ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ град Хасково за учебната 2023/2024г. Уважаеми родители на четвъртокласници, във връзка с приемането на заявления за участие в приема в V клас за учебната 2023-2024 година ви уведомяваме следното: Заявления...