Групи и ръководители на групи по интереси за учебната 2023-2024

от | Извънкласни дейности

Занимания по интереси с национално финансиране

 

От 20.10.2023 г. в ПМГ “Акад. Боян Петканчин“ стартира работата на групите за занимания по интереси с национално финансиране. За учебната 2023-2024 година са сформирани 15 групи от различни направяления, Както следва:

 

Тематично направлениеНаименование на група

Ръководител

/име, презиме, фамилия

Длъжност
ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ

Диян Еков

 

Учител по информатика и ИТ
МАТЕМАТИКАСОФТУЕРНИ СИСТЕМИ ПО МАТЕМАТИКАДенислав МариновУчител по математика, информатика и ИТ

ПРИРОДНИ НАУКИ

 

БИОСВЯТ

Велина Костова

 

Ст.учител по биология и ЗО
ПРИРОДНИ НАУКИФИЗИКАТА В НАШИЯ ЖИВОТМагдалена ЩереваСт. учител по физика и астрономия

ТЕХНОЛОГИИ

 

Литературен клуб

Станислав Кирчев

 

Учител по български език
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕУМЕНИЕТО ДА КАЗВАШ „НЕ“Антоанета ФилиповаСт.учител по руски език, философски цикъл
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ

Антоанета Филипова

 

 

 

Диляна Колева

Ст.учител по руски език, философски цикъл

Учител по английски език

Екологично образование и здравословен начин на животСЪРВАЙВЪР – 1Тихомир ТрандевСт. учител по ФВС
Екологично образование и здравословен начин на животСЪРВАЙВЪР – 2Иво КонгаловСт. учител по ФВС
Екологично образование и здравословен начин на животСЪРВАЙВЪР – 3Невена ТоневаСт. учител по ФВС
Екологично образование и здравословен начин на животАДРЕНАЛИН – 1Тихомир ТрандевСт. учител по ФВС
Екологично образование и здравословен начин на животАДРЕНАЛИН – 2Иво КонгаловСт. учител по ФВС
СПОРТТЕНИС НА МАСАИво КонгаловСт. учител по ФВС
СПОРТГИМНАСТИКАНевена ТоневаСт. учител по ФВС
ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВАСлавян КостовВъншен лектор