Групи и ръководители на групи по интереси за учебната 2021-2022

Групи и ръководители на групи по интереси за учебната 2021-2022

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕНАИМЕНОВАНИЕ НА ГРУПАБРОЙ ЧАСОВЕ от 12.10.2021 г. до 31.07.2022 г.ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ  ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ64ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ  ПРОГРАМИРАНЕ НА C#64ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ  ОТ ИГРА КЪМ КОД – РОБОТИКА И ВИЗУАЛНО...