Дигитална книжка за приложение за мултидисциплинарния подход в обучение по Английски език

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

УЧЕНИКЪТ ДЖАНЕР РЕДЖЕБ ОТ 12Г КЛАС, АКТИВЕН УЧАСТНИК В УЧИЛИЩНИ ЕРАЗЪМ+ ПРОЕКТИ И УСПЕШЕН АДМИНИСТРАТОР НА eTwinning ПРОЕКТИ, В КОИТО УЧАСТВАТ ЕКИПИ ОТ ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“, СЪЗДАДЕ ДИГИТАЛНА ДВУЕЗИЧНА КНИЖКА В СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СВОИ СЪУЧЕНИЦИ ОТ 12 КЛАС НА ВИПУСК 2020.

СЪЗДАДЕНИЯТ ОНЛАЙН РЕСУРС Е РЕЗУЛТАТ ОТ РЕАЛИЗИРАНО ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В ЧАСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ПРЕПОДАВАТЕЛ Г-ЖА МАРИЯ ЧАНКОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

ОНЛАЙН КНИЖКАТА Е СВЪРЗАНА С ТЕМАТА И ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТ „LET’S FEEL THE MIGHT OF THE EUROPEAN CULTURAL HISTORICAL HERITAGE“.

СПОДЕЛЕН ЛИНК КЪМ КНИЖКАТА