Провеждане на образователна мобилност по проект на програма Еразъм+ “Media literacy development and prevention of fake news” в град Авейро, Португалия

Провеждане на образователна мобилност по проект на програма Еразъм+ “Media literacy development and prevention of fake news” в град Авейро, Португалия

В периода 6.11 – 10.11.2023г. в град Авейро, Португалия се провежда образователна мобилност по проект на програма Еразъм+ “Media literacy development and prevention of fake news” с участието на 8 ученици от ПМГ и ръководителите им: г-жа Павлина Краева –...
Провеждане на образователна мобилност по проект на програма Еразъм+ “Media literacy development and prevention of fake news” в град Авейро, Португалия

Открит урок по Биология и ЗО, свързан с квалификационен курс по проект на програма Еразъм+ “Ключови компетентности и умения на бъдещето”

На 19.10.2023 г. се проведе открит урок по Биология и ЗО с участието на учениците от 10Д клас под ръководството на г-ба Маргарита Козалиева-Тенева – старши учител по биология и химия. Учебният час имаше за цел да демонстрира усвоени инструменти на ИКТ и...
Провеждане на образователна мобилност по проект на програма Еразъм+ “Media literacy development and prevention of fake news” в град Авейро, Португалия

Открит урок по Химия и ООС, свързан с квалификация по Еразъм+ проект „Ключови компетентности и умения за бъдещето“

Във връзка с участието си в квалификационен курс на тема: “Blended Learning & Education for the Future” по проект на програма Еразъм+ “Ключови компетентности и умения за бъдещето”, г-жа Дарина Коларова и г-жа Маргарита Козалиева проведоха открит урок с учениците...
Провеждане на образователна мобилност по проект на програма Еразъм+ “Media literacy development and prevention of fake news” в град Авейро, Португалия

Втора образователна мобилност по Еразъм+ проект „Развитие на медийната грамотност и противодействие на фалшивите новини“ – вълнуващ междуучилищен обмен на педагогически и образователни практики между учители и ученици от четири европейски държави – България, Португалия, Испания и Италия

В периода 25.09.2023 г. – 29.09.2023 г. се проведе международен обучителен тренинг по проект на Програма Еразъм+ с домакинството на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. В него пряко се включиха 48 ученици и 12 учители от училищата на партньорските училища. Реализираха се...
Провеждане на образователна мобилност по проект на програма Еразъм+ “Media literacy development and prevention of fake news” в град Авейро, Португалия

Провеждане на Втора образователна мобилност в България по Еразъм+ проект: „Развитие на медийната грамотност и противодействие на фалшивите новини“

ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ е координатор на Еразъм+ проект №2022-1-BG01-KA220-SCH-000086091 на тема: „Развитие на медийната грамотност и противодействие на фалшивите новини“. Партньори на училището ни са училища от Португалия, Италия и Испания. В...
Провеждане на образователна мобилност по проект на програма Еразъм+ “Media literacy development and prevention of fake news” в град Авейро, Португалия

Провеждане на селекционна процедура за учители по проект на Програма Еразъм+

Стартира селекционна процедура за избор на учители от ПМГ “Акад. Боян Петканчин” за включване в квалификационен курс по проект на програма Еразъм+ на ПМГ по присъдена #Акредитация 2022-1-BG01-KA120-SCH-000107035 ⭐️Курсът е на тема: “STEM Education: Concepts,...