РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ В ГРАД МАРБЕЛА, ИСПАНИЯ В ПЕРИОДА 13.03-19.03.2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ В ГРАД МАРБЕЛА, ИСПАНИЯ В ПЕРИОДА 13.03-19.03.2022 Г.

Днес 07.02.2022г. се състоя среща между ръководителя на Еразъм+ проект „Research and Conservation of Biodiversity and Climate“ Гергана Петрова – директор на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ и тричленно жури от педагогически специалисти от ПМГ „Акад. Боян...
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ В ГРАД МАРБЕЛА, ИСПАНИЯ В ПЕРИОДА 13.03-19.03.2022 Г.

Стартиране на селекционна процедура за избор на ученици-участници в образователна мобилност в ИСПАНИЯ по проект на програма Еразъм+

Уважаеми ученици,    Предстои реализирането на образователна мобилност по проект „Изследване и опазване на биоразнообразието и климата“, която ще се проведе в град Марбела, Испания в периода 14.03.2022 – 18.03.2022 г.. В нея като преки участници ще се...
Представяне на училищните проекти по програма „Еразъм+“ одобрени за изпълнение в периода 2020-2022 г.

Представяне на училищните проекти по програма „Еразъм+“ одобрени за изпълнение в периода 2020-2022 г.

На 26 ноември се проведе тематичен #Педагогически съвет, на който бяха представени и обсъдени резултатите от проведените входни нива през настоящата учебна година и оказаното въздействие върху получените резултати от дистанционното обучение проведено...
Представяне на училищните проекти по програма „Еразъм+“ одобрени за изпълнение в периода 2020-2022 г.

ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ спечели два проекта като координатор на дейностите по програма „Еразъм+“ през обявените процедури за кандидатстване за 2020 година

2020 година е успешна за училището по отношение на кандидатстване по различните ключови дейности на програма Еразъм+. Сега предстои немалко сериозна работа за качественото реализиране на заложените дейности. Първият спечелен проект е по Ключова дейност 101...
Удължаване на срока з аподаване на заявление от ученици за участие в „Еразъм+“ „Изследване и опазване на биоразнообразието и климата“

Удължаване на срока з аподаване на заявление от ученици за участие в „Еразъм+“ „Изследване и опазване на биоразнообразието и климата“

Уважаеми ученици, Срокът за подаване на заявления /електронен формуляр/ за включване в дейностите на Еразъм+ проект „Research and Conservation the Biodiversity and Climate“ се удължава до 03.01.2021 г. Линк към формуляра може да намерите оттук:...
Стартиране на информационна кампания с дейностите по проект „Creating a positive enviroment for sustainable eco-shool“ на програма „Еразъм+“

Стартиране на информационна кампания с дейностите по проект „Creating a positive enviroment for sustainable eco-shool“ на програма „Еразъм+“

Проектът „Създаване на позитивна среда за устойчиво еко-училище“ е с продължителност 17 месеца. Планирано е дейностите да бъдат изпълнени до 31.10.2021 г. Проектът е свързан с повишаване на квалификацията на педагогически специалисти от ПМГ „Акад. Боян...