Конкурс за лого на проект „Еразъм+“

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

Във връзка с конкурса за избор на лого по #Еразъм+ проект „Let’s Feel the Might of the #European #Cultural #Historical #Heritage“ са изпратениобщо 41 предложения, създадени от ученици-участници в проекта от България, Испания, Португалия и Швеция.Представяме ви форма, откъдето ще намерите линк, за да разгледате логата и да посочите номера на онова от тях, което харесвате най-много.При изпращане на ел. форма вписвайте само по един избор /като число/.Резултатите ще бъдат публикувани на 1 март. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kbYeffPliUijTUjnWmb5liXF46bvttNDvvhTSCm3A-tUNVpCREE1MFpUTFI0T1FFWE1TTEpNQjUwRy4u