ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕНИЦИ В 8 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА В ПМГ “АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН”

от | Новини, Прием след VII клас

Предлаганите профили и паралелки в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ с техните наименования, а също балообразуващите предмети може да видите от тук: