График на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019-2020 г. след завършен VII клас и XI клас

График на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019-2020 г. след завършен VII клас и XI клас

График на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019-2020 г. след завършен VII клас и XI клас можете да намерите...
График на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019-2020 г. след завършен VII клас и XI клас

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7. КЛАС УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА В ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“

Уважаеми ученици, родители, настойници, Представяме на вашето внимание паралелките, които са утвърдени с държавния план-прием в VIII клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчи“ за учебната 2022 – 2023 година. Профил „Природни науки“ Паралелка: Биология с...
График на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019-2020 г. след завършен VII клас и XI клас

Утвърден държавен план-прием в VIII клас за учебната 2021-2022 година в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

Уважаеми ученици, родители, настойници, Представяме на вашето внимание паралелките, които са утвърдени с държавния план-прием в VIII клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчи“ за учебната 2021 – 2022 година. Профил „Природни науки“ Паралелка: Биология с...
График на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019-2020 г. след завършен VII клас и XI клас

Държавен план-прием за учебната 2021-2022 година – график на дейностите

Приемът в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ се осъществява след завършено основно образование, съгласно Глава IV от Наредба № 10 от 01 Септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Заповед № РД...
График на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019-2020 г. след завършен VII клас и XI клас

Класиране на ученици, подали заявление за участие в четвърти етап на класиране

Подаването на необходимите документи за участие в четвърти етап етап се извърши в канцеларията на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ на 03.08.2021 г. от 08.00 до 16.00 часа. Класирането се извърши на 03.08.2021 г. до 17.00 часа. Предоставяме на Вашето внимание...
График на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019-2020 г. след завършен VII клас и XI клас

Прием в VIII клас 2021 – график за работа на комисията, записване на приетите учченици, необходими документи

ГРАФИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:            1-ви етап     –    14.07.2021г., 15.07.2021 г. и 16.07.2021 г. – 8.00 – 16.00 ЧАСА        ...