ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ се включва в програмата за училища посланици на Европейския парламент.

от | Извънкласни дейности, Проекти и програми

ПМГ “Акад. Боян Петканчин” е избрано за включване в Програмата за училища #посланици на #Европейския #парламент през учебната 2022/2023 година

Ето и официалното писмо, получено от Бюрото за връзка с България на Европейския парламент:

“Поздравления! Благодарим Ви за показания траен и искрен интерес към работата на Европейския парламент. Вярваме, че ще успеем да изградим едно добро партньорство, за да подобрим осведомеността на учениците за Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги включим активно в създаването на европейския дневен ред.

Училищата, които ще започнат участието си в Програмата през настоящата учебна година, са:

1.                  33 Езикова гимназия „Света София“ – София

2.                  105 Средно училище „Атанас Далчев“ – София

3.                  138 Средно училище за западни и източни езици „проф. Васил Златарски“ – София

4.                  157 Гимназия с изучаване на чужди езици “Сесар Вайехо” – София

5.                  Средно училище „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица

6.                  Средно училище „Саво Ц. Савов“ – Пирдоп

7.                  Средно училище „Йордан Йовков“ – Тутракан

8.                  Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“ – Хасково

9.                  Природо-математическа гимназия  „Свети Климент Охридски“ – Силистра

10.              Средно училище с разширено изучаване на чужди езици „д-р Петър Берон“- Перник (възобновяване на участието)

11.              81 Средно училище „Виктор Юго“ – София (възобновяване на участието)

Работата по Програмата за Вас ще започне с обучение, което ще се проведе присъствено на 27 и 28 октомври 2022 г. в София. Официална покана за него заедно с всички организационни и логистични подробности ще получите своевременно.

Обучението е предвидено за един или двама старши посланици (по Ваш избор) от всяко училище и ще обхване следните теми:

‒        Представяне на участниците в Програмата;

‒        Обхват на Програмата, параметри на участие, дейности, форми на оценяване и награждаване, срокове;

‒        Темата за обединена Европа в учебното съдържание в средния курс;

‒        Методи и подходи във формалното и неформално обучение за повече знания за Европейския съюз и Европейския парламент;

‒        Споделяне на опит, положителни практики и трудности от предишни участници в Програмата;

‒        Примери за отговарящи на условията на Програмата дейности и проекти;

‒        Обмен на идеи и добри практики.”#EuropeanParliament