Провеждане на селекционна процедура за учители по проект на Програма Еразъм+

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

Стартира селекционна процедура за избор на учители от ПМГ “Акад. Боян Петканчин” за включване в квалификационен курс по проект на програма Еразъм+ на ПМГ по присъдена #Акредитация 2022-1-BG01-KA120-SCH-000107035

⭐️Курсът е на тема: “STEM Education: Concepts, Methodologies, Tools and Applications”

⭐️Период и продължителност: месец ноември 2023 г., 1 седмица

⭐️Място на провеждане: град Виена, Австрия

⭐️Брой учители: 3 /трима/

Желаещите учители от училището могат да подават своите заявления в канцеларията на ПМГ, придружени от мотивация за участие в свободен формат. Информация за курса ще бъде изпратена до всички учители по служебните им електронни пощи в Office 365.⭐️Срок за подаване на заявления с проложени мотивации: 18.09.2023 г.